Fundacja EUROPOMOST - KRS: 0000411435     biuro@europomost.pl

Szkolenia

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność  poinformować Państwa  o możliwości zorganizowania szkoleń przez Fundację EUROPOMOST, których tematyka obejmuje:

 • Zakładanie NGO
 • Prowadzenie NGO
  Celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek
 • Pozyskiwanie środków na działalność społeczną
  W trakcie szkolenia  przedstawimy pełen przegląd źródeł i metod pozyskiwania środków.
 • Realizacja i rozliczanie projektów
  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników  w  wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego realizowania i rozliczania wniosków.
 • Zarządzanie sobą w czasie
  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się min.  jak efektywnie reagować na zadania o różnym priorytecie, jak zwiększyć wydajność osobistą  i grupową w realizacji zadań. Celem jest wzrost motywacji osiągnięć oraz pracy nad sobą, poznanie narzędzi i technik  bezpośrednio wpływających na podniesienie efektywności wykonywania obowiązków zawodowych.
 • Przedsiębiorczość akademicka
  Celem szkoleń jest podniesienie stanu wiedzy ich Uczestników w zakresie potencjalnych możliwości uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej . Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się min.  jak wygląda procedura zakładania firm od strony urzędowej oraz jak założyć firmę przez Internet, jakie są najkorzystniejsze formy opodatkowania oraz na czym polega specyfika firm opartych na wiedzy.
 • Sprzedaż i negocjacje
  Szkolenie ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie sprzedaży oraz komunikacji z klientem. Uczestnicy rozwiną umiejętność prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej. Zdobędą wiedze o technikach  i stylach negocjowania oraz zasadach , jakimi warto się kierować podczas negocjacji aby osiągnąć zamierzone cele.
 • Zakładanie działalności gospodarczej
  Dzięki szkoleniu każdy uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,zasad księgowości,identyfikowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstwa,wybierania docelowych segmentów rynku, wybierania lokalizacji firmy, ustalania struktury towarów i planowania oferty handlowej , prowadzenia asortymentacji.
 • Work-Life Balance  – czyli  jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym
  Celem szkolenia jest zdobycie podstaw wiedzy na temat  Work-Life Balance , identyfikacja własnego balansu w wybranych obszarach życia, nauczenie się ustalania granic w kontaktach z innymi (pracownikami, współpracownikami, rodziną), udoskonalenie metod zarządzania czasem w oparciu o work-life balance oraz  poznanie metod pracy ze stresem wspomagających równowagę wewnętrzną.
 • Biznes plan
  Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zasadami umożliwiającymi przygotowanie poprawnego biznes planu, zdobędą umiejętności rozpoznania potencjału firmy/instytucji na tle konkurencji.
 • Komunikacja Interpersonalna
  Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennej działalności zawodowej, w kontaktach ze współpracownikami jak też w procesie obsługi klienta. W ramach szkolenia uczestnik pozna skuteczne formy komunikowania się, czyli nawiązywania kontaktu z klientem, współpracownikiem, zwierzchnikiem, podwładnym..
 • Źródła finansowania działalności
  Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania działalności.
 • Wykorzystywanie narzędzi IT w Zarządzaniu
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesowym modelem zarządzania usługami IT,przedstawienie jego kluczowych założeń, pojęć i rekomendacji.

 

Zakres programowy szkoleń, opracowany jest przez wysokiej klasy specjalistów, zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich chętnych, koszty realizacji szkoleń ustalamy indywidualnie.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się drogą email-ową

Fundacja EUROPOMOST

szkolenia@europomost.pl

Wszystkich zainteresowanych  serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych szkoleń i do współpracy z naszą instytucją.